Anmäl dig och dina kollegor här!

31 augusti 2023 11:20-12:00Scenen Ebbe, Frihamnspiren

Offentlig upphandling och den offentliga måltiden har påverkan på miljö och klimat, men också på etablering av vanor

Har kommunen ett ansvar att lära barn och unga att äta bra och rätt, för att skapa god hälsa i samhället, och för att skapa förståelse för hur det vi äter påverkar klimatet? Hur ser det ut med politiken och den offentliga upphandlingens roll? Vad krävs för att den näringsrika, lokala blå maten ska nå fler i samhället?

Vi har samlat en panel med deltagare som har nytänkande idéer och lösningar. Kom och lyssna så får du veta mer om utmaningarna, åtgärderna som krävs, och vinsterna som kan göras.

Nordic Sea Farm och Musselbaren bjuder på tilltugg och smakprov i samband med samtalet.

EVENEMANGET LIVESTREAMAS

Talare

Lillemor Lindberg
Innovationsledare Blå bioekonomi, Innovatum Science Park

Janne Bark
Delägare Musselfabriken och Musselbaren

BESKRIV TALAREN MED NÅGON KORT MENING

Karin Hermansson
Kock i kommunala kök, Stenungsund

Målgrupp

Det här panelsamtalet riktar sig till politiker, beslutsfattare och andra som arbetar med offentlig upphandling, verksamhetsutveckling, regional utveckling, innovation och mat. Och till dig som vill lära dig mer och nätverka kring hållbar utveckling.

Plats

Hitta till Bananpiren i Frihamnen:Till fots: Gångavstånd från Centralstationen och Hjalmar Brantingsplatsen. Knappa in ”Bananpiren” i Maps för en exakt vägbeskrivning. Med cykel: Bananpiren ligger mitt i Göteborg och är lätt att nå med cykel. Knappa in ”Bananpiren” i Maps för en exakt vägbeskrivning. Med spårvagn: Hållplats Frihamnen (linje 5, 6, 10 och 13). Därefter cirka 5 minuters promenad till Bananpiren. (OBS spårvagnshållplatsen är ej tillgänglighetsanpassad.) Med buss: Hållplats Frihamnsporten (linje 16, 16x, 45, 55 och 402). Därefter cirka 5 minuters promenad till Bananpiren. Med bil: Det är begränsat antal parkeringar i Frihamnen. Välj därför så långt det går ett hållbart alternativ som cykel eller kollektivtrafik. Parkeringshus finns på andra sidan bron vid Nordstan och vid Halmar Brantingsplatsen.

Kostnad

Det här samtalet är gratis och öppet för alla som är intresserade. Först till plats gäller.

Anmäl dig och dina kollegor här!

Arrangör

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel.

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Region Halland, Innovatum Science Park.